Propozície Medzinárodnej testovacej stanice
Poštových holubov - MTS Močenok 2017

1. Zriaďovateľ

Adresa: Obcianske zdruzenie TS Mocenok, Nad Humnami 682, SK-951 32 Horna Kralova, Slovenská Republika
v.z.: p. Branislav Stranak
Sídlo stanice: Rokosova 281, SK-95131 Močenok, Slovenská Republika.
Obchodne zastresuje: PTH s.r.o., Sturova 72, 949 01 Nitra, ICO: 50179187, DIC: 2120210664

2. Naskladňovanie mladých holubov (rok uliahnutia 2017).
Optimálna kapacita testovacej stanice je 600 mláďat holubov. Uzávierka prihlášok prvých 400 holubov bude 10.03.2017 o 24.00 hod. Príjem holubov je 15.3 – 31.5. 2017. Preberací deň je vždy pondelok od 08.00 hod do 20.00 hod. a sobota od 10.00 hod. do 18.00 hod. Odovzdávanie holubov je osobne, respektíve povereným zástupcom. Zahraničné dodávky sa môžu uskutočniť aj iným dohodnutým spôsobom a v inom čase. S dodávkou holubov je podmienka prevzatia:
- holub nesmie byť starší ako 6 (šesť) týždňov;
- holub musí mať rodovú obrúčku (2017) schválenú FCI;
- vystavené platné veterinárne potvrdenie o zdravotnom stave holubov.
- zaplatiť vstupný poplatok.
Preberať sa budú len prihlásené, zaplatené a usporiadateľom potvrdené holuby k prevzatiu.
Organizátor MTS zabezpečí skupinový zvoz holubov do MTS 3 krát medzi termínom 15.03. – 31.05.2017 zo SR a 3 x z ČR a 2 x z Holandska, Belgicka, Francúzska a Nemecka. Termíny budú zverejnené do 28.02.2017 na webových stránkach MTS ako aj podmienky zvozu.

2 a. Rodokmeň a Preukaz.
Rodokmeň holuba musí byť aspoň 2-oj generačný (uvedený rodičia a prarodičia) s priloženým preukazom o vlastníctve krúžku označujúceho poštového holuba. Rodokmeň aj s preukazom musí byť uložený v obálke formátu A4 a pri odovzdaní zalepený. Prevadzkovatel MTS opatrí zlepené časti pečaťou a chovateľ, resp. jeho poverený zástupca tieto označenia opatrí svojim podpisom. Rodokmene budú počas celého pobytu holubov v MTS uložené u prevadzkovatela a budú otvorené len pred dražbou alebo budú vrátené chovateľovi-majiteľovi pri stratenych holuboch. Každý chovateľ osobne zodpovedá za správnosť rodokmeňov a preukazov, ktoré musia byť totožné s číslom rodového krúžku holuba. Pokiaľ sa tieto údaje nezhodujú, resp. niektoré z požadovaných údajov chýbajú, holub je diskvalifikovaný, nebude nasadeny do FINALE a stava sa majetkom TS Mocenok.

2 b. Veterinárne osvedčenie.
Každý holub, ktorý sa odovzdáva do MTS musí byť vakcinovaný proti Paramyxovírusovej nákaze, Herpesvírusu a Diftérii. Veterinárne potvrdenie nesmie byť staršie, ako 14 dní. V prípade, že holub – mláďa ochorie na niektorú z uvedených chorôb, bude s takýmto holubom naložené podľa pokynov veterinárneho lekára.
BEZ VETERINÁRNEHO POTVRDENIA HOLUBY NEBUDÚ DO MTS PRIJATÉ!!!

2 c. Vstupný poplatok – Štartovné.
Pri odovzdávaní mladých holubov do MTS je povinný každý chovateľ, alebo jeho oprávnený zástupca zaplatiť vstupný poplatok za každého holuba v sume 30€ v hotovosti, alebo preukázať sa prevodným príkazom z banky, odkiaľ bol poplatok uhradený.

2 d. Prihláška holubov do MTS.
Holuby do MTS možno prihlásiť formulárom (na stiahnutie na www.tsmocenok.sk) zaslaného poštou alebo e-mailom (e-mail: info@tsmocenok.sk).
Holuby možno prihlásiť aj telefonicky na č.t.: 0944-374-004 denne od 9,00 do 18,00 hod. (pondelok – piatok).

3. Veterinárna starostlivosť
Holuby v MTS budú preliečené a vakcinované podľa pokynov veterinárneho lekára (špecialista na poštové holuby) pred pretekovou sezónou na Adeno-coli vírus (len mladé holuby), Ornitózu, Hexamitózu, Trichomoniádu, Salmonelózu (Paratýfus), Kokcidiózu a vakcinované proti Paramyxovírusovej nákaze a Diftérii. Počas celej sezóny bude holubom podávaný prípravok Improver a Antifungal od spoločnosti Pigeon Vitality z Nórska. Informácie o liečení, vakcinácii, zdravotnej situácii a o premiestení jednotlivých chorých holubov do karantény budú umiestnené raz v týždni na webových stránkach MTS Močenok (www.tsmocenok.sk). Veterinárny lekár navštívi MTS raz za týždeň a podľa potreby aj častejšie.

4. Prevádzka MTS
Prevádzku MTS budú zabezpečovať 3 zamestnanci (prevádzkový manažér a 2 prevádzkovi pracovníci). Prevádzkový manažér bude zodpovedať za prípravu holubov na nácviky a preteky, bude vykonávať úkony podľa pokynov veterinárneho lekára, kontrolovať správnosť napájania a kŕmenia, dodržiavať kŕmne normy, zodpovedať za košovanie v súčinnosti so skupinou určenou na košovanie holubov. Košovanie holubov je verejné a každý chovateľ-majiteľ holubov v MTS má právo byť prítomný pri košovaní holubov. Holuby budú opatrené čipmi od prvého konstatovaneho nácviku a výsledky nácvikov a pretekov budú umiestňované na webových stránkach MTS (www.tsmocenok.sk) do 12 hodín po jednotlivom nácviku alebo preteku. Výsledky pretekov budú k dispozícii hneď po každom preteku v priestoroch MTS. Podľa technických možností, budú výsledky pretekov zobrazované on-line (ak bude naplnena TS na 100%).
Prevádzkoví pracovníci budú zodpovedať za čistenie holubníkov, kŕmenie, napájanie a ostatné úkony podľa pokynov prevádzkového manažéra.
MTS Močenok bude vybavená kamerovým systémom a bude možné kedykoľvek (24 hod. denne) on-line kontrolovať stav MTS. Prístup on-line budú mať vsetci tí chovatelia, ktorí budú mať holuby umiestené v MTS, ale vsetci priaznivci holubvarskeho sport. 24 hodinová prevádzka bude zaznamenávaná na médium pre spätnú kontrolu. Tento system bude spusteny pri 100% naplneni TS. Pracovníci MTS budú môcť vchádzať do chovných priestorov len v sprievode určeného pracovníka vedenia MTS. Všetky holuby budú mať rodový krúžok obalený nepriehľadnou fóliou.
Celý areál je pod stálou 24 hod. kamerovou ochranou.

5. Metódy pretekania
Mladé holuby budú pretekať spoločne bez rozdielu pohlavia. Od prvého nácviku budú mať holuby čipy konštatovacieho systému.
Pretekárske Tímy – MTS zabezpečí sponzorské organizácie na vytvorenie súťažných, pretekárskych tímov. Každý pretekársky tím može mať maximálne do 15 holubov a musí byť zostavený z minimálne 5 chovatelov. Pretekov v TS Močenok sa môžu zúčastnit aj tímy OZ a ZO. Tím ZO može mať maximálne 5 holubov a 5 chovateľov (1 holub/1 chovateľ). Tím OZ môže mať maximálne 10 holubov a 10 chovateľov (1 holub/1 chovateľ). Tímy pretekajú pod menom tímu (napr. Team OZ Nitra) a umiestený holub nebude mať vo výsledkoch meno chovateľa, ale názov tímu, do ktorého patrí. Mená chovateľov budú zverejnené až po finálovom preteku. To iste plati aj pre komercne timy. V komercnom time moze byt max. 15 holubov. Chovatelia mozu prihlasit do komercneho timu tolko holubov bezplatne, kolko prihlasia pod svoje meno. Napr., ak chovatel prihlasi 3 holuby pod svoje meno, moze prihlasit dalsie 3 holuby do komercneho teamu BEZPLATNE. Vyhry, ktore holuby ziskaju v komercnom time, pripadnu majitelovi komercneho timu, ktory ich podla vlastneho uvazenia moze rozdelit medzi clenov timu. TS Mocenok do tohoto procesu v nijakom pripade nezasahuje a neberie zodpovednost za to, ako vyplatene vyhry majitel pouzije. Pocet holubov na chovatela, ktore chce prihlasit pod svoje meno je bez obmedzenia poctu.

6. Pretekový plán
Štart pretekov bude uverejnený na webových stránkach najneskôr 1 hodinu po štarte. Pokiaľ to dovolia technické podmienky, bude dolet holubov možné sledovať v reálnom čase on-line na webových stránkach www.tsmocenok.sk
Niektoré preteky môžu byť zmenené, vzdialenosti nebudú zachované. Informácia bude zverejnená na webových stránkach www.tsmocenok.sk

6 a. Mladé holuby
a. Cvičenia:
04.8.2017 Šurany 18 km
08.8.2017 N. Zámky 30 km
10.8.2017 D. Streda 35 km
12.8.2017 Komarno 50 km
15.8.2017 Gyor 60 km
19.8.2017 Szekesfehervar 125 km

b. Preteky:
23.8.2017 Szekesfehervar 125 km
28.8.2017 Dunaujvaros 160 km
02.9.2017 Szekszard 222 km
08.9.2017 Szeged 275 km
16.9.2017 Timisoara 400 km

7. Vyhlásenie a ocenenie pretekov
V každom preteku budú ocenené prvé tri priletené holuby.

Mladé holuby:
1. Pretek Szekesfehervar (120 km):
1. cena 30 EUR + vecne ceny
2. cena 20 EUR + vecne ceny
3. cena 10 EUR + vecne ceny

2. Pretek Dunaujvaros (160 km):
1. cena 30 EUR + vecne ceny
2. cena 20 EUR + vecne ceny
3. cena 10 EUR + vecne ceny

3. Pretek Szekszard (222 km):
1. cena 30 EUR + vecne ceny
2. cena 20 EUR + vecne ceny
3. cena 10 EUR + vecne ceny

4. Pretek Szeged (275 km):
1. cena 30 EUR + vecne ceny
2. cena 20 EUR + vecne ceny
3. cena 10 EUR + vecne ceny

Finálový pretek 16.9.2017 – Timisoara (400 km)
1. cena 3.000 € + vecne ceny
2. cena 1.500 € + vecne ceny
3. cena 800 € + vecne ceny
4. cena 400 €
5. cena 200 €
6. cena 100 €
7. cena 50 €
8. cena 50 €
9. cena 50 €
10. cena 50 €

ESO holub:
1. cena 300 €
2. cena 200 €
3. cena 100 €

7 a. Výplata cien.
Výplata cien za všetky preteky budú vyplatené prevodným príkazom na bankový účet chovateľa oceneného holuba v termíne do 30 dní od skončenia finaloveho GP preteku, resp. aukcie.

8. Dražba.
Dražba holubov sa bude konať na aukcnom portale EPBL Auctions po poslednom GP preteku. Peňažný podiel na vydražených holuboch tvorí 40% pre chovateľa-majiteľa a 60% pre MTS z ceny po odpocitani nakladov. Z toho, každý uhradí 0% províziu dražiteľovi. Výnos z dražby bude poukázaný prevodným príkazom na účet chovateľa-majiteľa do 30 dní od ukoncenia aukcie.

9. Riadenie MTS
Riadenie MTS zabezpečuje Organizačná skupina určená predsedom OZ TS Mocenok, ktorá rieši protesty a určuje spôsobilosť trate vzhľadom k počasiu. Má právo pretek, zmeniť, skrátiť alebo zrušiť. Taktiež potvrdzuje regulárnosť jednotlivých pretekov. Bude zlozena zo skusenych chovatelov postovych holubov.

10. Ostatné mimoriadne ustanovenie
V prípade vzniku mimoriadnych veterinárnych a zdravotných situácií a štátnym orgánom bude vydané nákazové opatrenia, môže usporiadateľ odstúpiť od súťažných podmienok. Pri vzniku takéhoto stavu, chovateľovi sa vrátia vstupné poplatky po odpočítaní nákladov na prevádzku stanice, pripadne sa dohodne odpredaj alebo vratenie holubov. Ak nebude naplnená kapacita stanice, usporiadateľ môže zmeniť ocenenie podľa % obsadenia. Zmenu musí zverejniť na web stránke: www.tsmocenok najneskôr do 5 dní pred prvym pretekom.

Prihlaska na stiahnutie klik tu...