Kontakt

Medzinarodna Testovacia Stanica MocenokObcianske zdruzenie TS Mocenok - Branislav Stranak
Sidlo: Nad Humnami 682,
951 32 Horna Kralova,
Slovensko
Tel.: +421-905-143-243
e-mail: bs@tsmocenok.sk

Prevadzka: TS Mocenok - obch. zastresuje PTH s.r.o.
Sidlo: Sturova 72, 949 01 Nitra (ICO: 50 179 187)
Prevadzka: Rokosova 281
951 31 Mocenok
Slovensko

Tel.: +421-944-374-004
e-mail: info@tsmocenok.sk

Bankove spojenie: Tatra Banka a.s.
Hodzovo nam. 3
81106 Bratislava
Slovakia

Cislo uctu: 2946017849/1100
IBAN: SK4411000000002946017849
SWIFT: TATRSKBX
Nazov uctu: PTH